Koska Online Alışveriş Sitesine Hoşgeldiniz ...
Hesabım 
Alışveriş Sepetim
Alışverişi Tamamla 
Yeni Üyelik
İletişim
HyperLink
Sepetim {0} Ürün - 0,00 TL

KOSKA ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

  1. Madde Taraflar:SATICI BİLGİLERİ:


Ünvanı: MERTER HELVACILIK MAĞAZALAR TİC. VE SAN.A.Ş.
Adresi:  
Cihangir Mah. Şht J. Kom. Onb. Ayhan Arslan Sk No:2 Ambarlı Avcılar İstanbul
Telefon: 0212 456 61 00

Faks:02124221116
Eposta: online@koska.com

MERSİS:0618004557200019

 

ALICI BİLGİLERİ:

İsim Soyisim:

Telefon         :

Adres                        :

 

 

  1. .Madde Konu:


İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu; ALICI'nın SATICI'ya ait www.koska.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, işbu sayfada nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince bilgilendirilmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Ürünün vergiler dahil satış fiyatı web sitesinde belirtilmekte olup işbu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır:

 ÜRÜN ADI

CİNSİ

ADET

SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

 

 

Sipariş Tutarı…………… TL


Ödeme Şekli: ……………..

 

  1. Teslimat kargo ile gerçekleştirilecek olup kargo ücreti ALICI’ya aittir. 


 

 

4. Madde Genel Hükümler:


4.1. ALICI, SATICI'ya ait www.koska.com
alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen işbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin www.koska.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


4.2. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden yasal 30 ( otuz ) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 ( otuz ) günlük süre içinde ALICI'nın yukarıda bilgisi yer alan adresine teslim edilir.


4.3. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde bir sorun gördüğünde, garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ve/veya talep ve şikâyetlerini de iletmek istemesi halinde yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adresleri aracılığı ile SATICI'ya bilgilendirmede bulunabilir.


4.4. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürünün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.5. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.6. ALICI tarafından, işbu ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden "hesaba yatırma" şeklinde yapılması durumunda, ürün/ürünlerin bedelinin ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın ………@………………………….. e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.


4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile ön bilgilendirme formuna konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 ( on dört ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


4.8. ALICI ve SATICI işbu ön bilgilendirme formunun başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.9. SATICI sipariş vermek için kullanılan www.koska.com alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI'ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.10. SATICI sözleşmeye konu ürün/ürünlerin daimi kalitesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmakla beraber, uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen ve/veya belirtilen raf ömür sürelerinden sonraki bir tarihte tüketilen ürünlere ilişkin garanti vermemektedir.

4.11.  SATICI mevsimsel hammadde temini zorluğu ve benzeri sebeplerden ötürü ürün çeşitliliğindeki farklılıklar ve ürünlere ilişkin görsel tasarım değişikliklerinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


4.12. SATICI ürünleri, Kalite Güvence ve Türk Gıda Kodeksi Ürün Hijyen Standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

4.13. ALICI işbu web sitesinden satın alma işlemi yaparken vermiş olduğu kişisel bilgilerinin SATICI tarafından, ürün ve faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Madde hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak alındığını ve Kanun’un 8. ve 9. Madde hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabileceği hususunda bilgilendirildiğini, www.koska.com web sitesinde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin Veri Politikası&Gizlilik Metni’ni okuduğunu, kişisel bilgilerinin kullanılmasına açık rıza verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5. Madde Cayma Hakkı:


ALICI, işbu ön bilgilendirme formunun 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI'ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir. SATICI'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) Kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI'ya iadesi gerekmektedir.


Şu kadar ki, ALICI'nın işbu ön bilgilendirme formuna konu siparişini gerçekleştirdiği ürün/ürünler niteliği itibariyle (çabuk bozulabilecek/açılması ile tüketilen) işbu ön bilgilendirme formunun 6. Maddesinde yer alan Cayma Hakkına Kullanılamayacak Ürünler'de belirtilen ürünlerden olduğundan ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.


6. Madde Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7. Madde Yetkili Mahkeme:


İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Genel Bilgiler

Online Alışveriş

Hesabım

Bizi Takip Edin

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink
Merter Helva ve Gıda San. Ticaret A.Ş. - Her hakkı saklıdır © 2013 KOSKA
Eticaret Yazılım Uygulamaları - Codesmart